O nas

Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska w Tomarynach

,, Podaruj Dom-Podaruj Serce”

         

          Stowarzyszenie działa na rzecz zwierząt oraz ochrony środowiska we współpracy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierz12647488_437699166421376_5383981794143545824_nąt w Tomarynach. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania oraz prowadzenia działalności informacyjnej i oświatowej związanej z ruchem obrony praw zwierząt, upowszechniania idei przeciwdziałania wszelkim przejawom łamania praw zwierząt, pomoc i zapewnienie opieki zwierzętom porzuconym, bezpańskim lub wymagającym opieki z innych powodów, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

         Stowarzyszenie prowadzi akcje mające na celu szeroko rozumianą pomoc zwierzętom, od akcji-darmowej sterylizacji poprzez edukację i uświadamianie społeczeństwa, zbiórki do puszek, prowadzenie bazarków i wiele, wiele innych, na szukaniu nowych domów kończąc.

Główne cele stowarzyszenia:

  • działanie na rzecz zwierząt oraz ochrony środowiska,
  • niesienie pomocy zwierzętom przebywającym w schroniskach, traktowanych w sposób niehumanitarny, wolno żyjącym,
  • zapobieganie bezdomności,
  • wszechstronne prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej związanej z ruchem obrony praw zwierząt oraz ochrony środowiska,
  • promocja i popieranie ochrony praw zwierząt oraz ochrony środowiska,
  • pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony praw zwierząt oraz ochrony środowiska,
  • upowszechnianie idei przeciwdziałania wszelkim przejawom łamania praw zwierząt,
  • pomoc w znalezieniu opieki zwierzętom porzuconym, bezpańskim lub wymagającym opieki z innych powodów.

          Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez wspomaganie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tomarynach, organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez oraz prowadzenie akcji informacyjnej w środkach masowego przekazu o przestrzeganiu praw zwierząt, współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania, występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach związanych z działalnością na rzecz zwierząt, łamania praw zwierząt12647095_437693423088617_4611136365846344842_n, i innych, zapewnienie doraźnej pomocy weterynaryjnej zwierzętom porzuconym, bezpańskim oraz wymagającym opieki z innych powodów oraz podejmowanie działań mających na celu adopcję zwierząt przebywających we wszelkiego typu schroniskach, u tymczasowych opiekunów, a także zwierząt wolno żyjących, sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych w celu ograniczenia ich populacji, tworzenie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt domowych we własnym zakresie, organizowanie domów tymczasowych dla bezdomnych zwierząt poprzez poszukiwanie osób chętnych do ich prowadzenia i udzielanie wszelkiego rodzaju pomocy tymczasowym opiekunom w wykonywaniu tej działalności, wspieranie działań osób prywatnych opiekujących się zwierzętami, transport zwierząt przebywających w schronisku do domów tymczasowych oraz stałych, organizowanie zbiórek pieniędzy i darów na ich rzecz, oraz pozyskiwanie sponsorów dla ich działań, a także dla działań Stowarzyszenia, prowadzenie działalności wydawniczej, mającej na celu szeroko rozumianą pomoc zwierzętom, oraz inne działania realizujące cele statutowe.

         Podajemy numer konta Stowarzyszenia, na który możecie wpłacać darowizny na naszych podopiecznych. Mamy wiele planów i pomysłów i na bieżąco będziemy informować o naszych działaniach – bardzo Wam dziękujemy za wsparcie!

Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska w Tomarynach ,, Podaruj Dom-Podaruj Serce”

Tomarynki 85, 11-036 Gietrzwałd
Bank Ochrony Środowiska
76154012872001761751950001
Dopisek : ‚Darowizna na cele statutowe’

NIP 7393878423    KRS 0000575917    REGON 362576573

Kontakt :

STATUT STOWARZYSZENIA ->Pobierz